De stageperiode

Er kan verwarring bestaan over het verschil tussen de 3-jaartermijn die geldt voor het behalen van het certificaat van de Beroepsopleiding en de 3-jaartermijn voor het verkrijgen van de stageverklaring.


Certificaat Beroepsopleiding

Artikel 8 lid 3 Advocatenwet bepaalt dat elke advocaat-stagiaire binnen 3 jaar na beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding moet hebben behaald. Zo niet, dan wordt de advocaat-stagiaire van het tableau geschrapt.

De Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten controleert na 3 jaar of het certificaat Beroepsopleiding is behaald. Zo niet, dan worden de advocaat-stagiaire, de patroon en de Raad van Toezicht gewaarschuwd, maar ook de griffie van de rechtbank. Deze waarschuwing betekent dat de advocaat-stagiaire binnen 6 maanden de nog ontbrekende onderdelen van de Beroepsopleiding moet behalen. Zo niet, dan volgt definitief schrapping van het tableau.

De enige reden voor de verlenging van de 6 maandentermijn kan zijn als de advocaat-stagiaire in de 3 jaar -die voor het behalen van het certificaat Beroepsopleiding staat- parttime heeft gewerkt. De 3 jaartermijn wordt dan naar evenredigheid verlengd. Als er niet gewerkt is in verband met bijvoorbeeld ziekte of wisseling van kantoor, zijn dat geen redenen voor verlenging van de 6 maandentermijn.

Als de advocaat-stagiaire voorziet dat hij/zij voor langere periode niet kan werken, is het verstandig om schrapping van het tableau te vragen. Op het moment van schrapping wordt de 3 jaartermijn geschorst.

Zodra de werkzaamheden weer worden hervat, dient weer beëdiging te worden verzocht. Op het moment van beëdiging loopt de 3 jaartermijn weer verder.

Het is verstandig om bij dreigende problemen in verband met het tijdig behalen van het certificaat Beroepsopleiding contact op te nemen met het Bureau Orde van Advocaten 's-Hertogenbosch.


Stageverklaring

Voor het verkrijgen van een stageverklaring is in ieder geval vereist dat het certificaat Beroepsopleiding is behaald. Daarnaast gelden ook nog andere verplichtingen, zoals blijkt uit het Bossche Stagereglement. Ook moet er op fulltime-basis onder toezicht van een goedgekeurde patroon de advocatenpraktijk zijn uitgeoefend.

Als de advocaat-stagiaire na 3 jaar fulltime praktijkvoering (nog) niet over voldoende proceservaring beschikt, zal de stageperiode worden verlengd om alsnog aan die vereiste te voldoen.

Een dergelijke verlenging van de stageperiode is van geheel andere aard dan de (verlengde) periode waarbinnen de Beroepsopleiding moet zijn voltooid.