BELEIDSREGEL BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING ADVOCATUUR 2016
IN HET ARRONDISSEMENT OOST-BRABANT
 

Op 1 maart 2015 is de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Oost-Brabant in werking getreden.

Deze Beleidsregel is onlangs in het dekenberaad geëvalueerd. De dekens hebben besloten de Beleidsregel op bepaalde punten aan te scherpen.

Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016 in het arrondissement Oost-Brabant.

Deze Beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016. 

De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Oost-Brabant wordt hiermee ingetrokken.