TOGAPRIKKERTJE 

BALIE OOST-BRABANT

 

Prikbord 2

Beste leden en medewerkers van de kantoren van de balie Oost-Brabant,

Tijdens de recente Beleidsdagen van de raad van de orde heeft de raad gesproken over een mogelijkheid om vraag en aanbod m.b.t. de kwaliteitstoetsen / scholing samen te brengen, bijvoorbeeld:

  • Wilt u deelnemen aan intervisie? Zoekt u daartoe aansluiting bij een groep advocaten met een gespreksleider?
  • Bent u gespreksleider intervisie en biedt u zich aan t.b.v. het leiden van een intervisiegroep van onze balie?
  • Wilt u deelnemen aan peer review en zoekt u binnen onze balie contact met een reviewer (deskundige in de zin van artikel 26 Advocatenwet) die werkzaam is op hetzelfde rechtsgebied?
  • Wilt u deelnemen aan gestructureerd intercollegiaal overleg en zoekt u daartoe contact met advocaten van onze balie?
  • Organiseert u / uw kantoor cursussen en kunnen balieleden daaraan (voordelig) deelnemen?
  • Bent u  op zoek naar een bepaalde cursus die (voordelig) binnen onze balie wordt gegeven?

 De raad meent onze balie daarin te kunnen ondersteunen door gebruik te laten maken van “het  Togaprikkertje” op deze website.

Vroeger konden advocaten op het prikbord in de rechtbank advertentietjes hangen; iemand zocht een toga, een secretaresse zocht werk, iemand bood een bibliotheek of een kantoor aan, zocht samenwerking of woonruimte of bood die aan, en zo kan ook vraag en aanbod inzake opleiding / scholing worden samengebracht.

Dat prikbord is in onbruik geraakt, maar op dit besloten gedeelte van onze website (inloggen met advocatenpas of medewerkerspas) vindt u daarom het Togaprikkertje, een informeel item dat aan onze site is toegevoegd voor de verbinding van onze balieleden en medewerkers van de kantoren van onze balie in Prikkertjes.

Alle zaken die op een of andere manier betrekking hebben op advocaten kunnen daarop aangekondigd worden en in het kader van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod inzake scholing kunnen kantoren op een voordelige wijze hun kennis en kwaliteit, maar ook hun netwerk binnen onze balie uitbreiden.

De orde hoopt hiermee de leden van dienst te zijn. Het gebruik kan heel breed zijn, maar wordt vooraf door het bureau bekeken.

Wilt u een Prikkertje toevoegen, dan kunt u het bijgaande (*) formulier invullen en per e-mail zenden aan info@advocatenorde-oostbrabant.nl, waarna u zo spoedig mogelijk bericht ontvangt.

De berichten worden geplaatst in volgorde van ontvangst in het bureau van de orde (ontvangstdatum wordt vermeld in het Prikkertje).

Op onze website vindt u thans de navolgende Toga-Prikkertjes:

Togaprikkertje Intervisie- Peer review - Gestructureerd overleg

Togaprikkertje Personeel

Togaprikkertje Opleiding/Scholing

Veel succes met de Prikkertjes!