HUISHOUDELIJK REGLEMENT /

BESLUIT FINANCIËLE BIJDRAGE

 

Op deze pagina treft u het huishoudelijk reglement (laatste versie vastgesteld in Jaarvergadering van 23 maart 2017) aan, alsmede het besluit financiële bijdrage:

 

- Huishoudelijk reglement

- Besluit financiële bijdrage 2018.

 

Met vriendelijke groet,

 

mw. I. Minkenberg,

adjunct-secretaris