Beleid verzet door de Raad van Toezicht bij hernieuwd verzoek tot inschrijving na schrapping op grond van artikel 8, derde lid, Advocatenwet

De Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten ’s-Hertogenbosch heeft op 11 april 2014 de volgende beleidsregel vastgesteld:

In geval een op grond van artikel 8, lid 3, van de Advocatenwet geschrapte advocaat-stagiaire verzoekt tot beëdiging, gaat de Raad van Toezicht daar tot vijf jaar na datum van de schrapping in verzet tegen de beëdiging (Artikel 4 van de Advocatenwet).

Uitzondering wordt gemaakt voor de persoon die met gebruikmaking van de terme de grâce het examen alsnog met goed gevolg heeft afgelegd.

Met betrekking tot dit beleid is overwogen dat de toetsuitslagen in beginsel vijf jaar geldig zijn. Een nieuwe beëdiging zou in elk geval tot gevolg moeten hebben dat de gehele opleiding opnieuw gedaan moet worden.