Oproep voor acties tegen afbraak van het stelsel van rechtsbijstand

Logo orde

Geachte confrères, collegae, amici en amicae,

De advocatuur gaat actie voeren!

De toegang tot de rechter voor de lagere inkomens staat onder druk en de sociale advocatuur wordt al jaren structureel onderbetaald (erkent ook de overheid). De plannen van minister Dekker voor het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand houden in dat straks een overheidsorgaan bepaalt wie er nog een advocaat mag inschakelen voor zijn zaak. En dat terwijl de meeste zaken in het stelsel juist tėgen diezelfde overheid worden gevoerd. Ondertussen doet de minister niets aan de veel te lage vergoedingen voor de rechtsbijstandsadvocaten. Dat is onaanvaardbaar en tast een fundamenteel recht van elke Nederlander aan.

In de aanloop naar het Kamerdebat op 23 januari 2019 worden in meerdere arrondissementen publieksacties opgezet om aandacht te vragen voor deze afbraak van het stelsel van rechtsbijstand. Ook in ons arrondissement.

Wij hopen dat u de acties steunt en daaraan uw bijdrage wilt leveren en dat u zich op woensdag 16 januari 2019 vóór 09.00 uur in toga verzamelt voor de ingang van de rechtbank aan de Leeghwaterlaan 8 te ’s-Hertogenbosch. Het protest zal duren van 09.00 uur tot 09.30 uur. Spandoeken zijn aanwezig!

We hopen dat niet alleen de sociale advocaten gehoor geven aan deze oproep, maar alle advocaten. De rechtsstaat staat immers op het spel!

Ook in de andere balies wordt dezelfde - op het oog onschuldige - actie gevoerd, om daarmee in de pers aandacht te kunnen vragen voor de afbraak van het stelsel van rechtsbijstand. Er zal dan ook pers aanwezig zijn.

Vertraging zittingen
Ten tijde van het protest worden de zittingen opgeschort met een half uur.

Vragen?
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze e-mail, neemt u dan contact op met Rietje Obers r.obers@sumrin.nl of met mr. Twan van Strien kantoor@advocaatvanstrien.nl.

De deken en de raad van de orde zijn uiteraard ook van de partij!

Met vriendelijke groet,


mr. Rietje Obers en mr. Twan van Strien,
Portefeuillehouders gefinancierde rechtsbijstand


bureau orde van advocaten
Leeghwaterlaan 26
5223 BA ’s-Hertogenbosch

tel.: 073-6911786
fax: 073-6911787
E-mail: info@advocatenorde-oostbrabant.nl

Red de Rechtshulp

 

Terug naar het nieuws-overzicht