HET DEKENBERAAD


Alle dekens van de orden in de arrondissementen gezamenlijk vormen het dekenberaad. Dit is het overlegorgaan waarin de dekens met elkaar overleggen over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen.

Dit betekent dat het dekenberaad als zodanig geen besluiten neemt. Als er iets besloten wordt, wordt dit door alle elf dekens afzonderlijk gedaan. De dekens nemen aan het dekenberaad deel als toezichthouder en klachtbehandelaar en als voorzitter van de raad van de orde in het arrondissement.

De huidige voorzitter is mr. Jan Frederik Schnitzler,

 

Persbericht i.v.m. Jaarverslag dekenberaad 2021

Jaarverslag dekenberaad 2021

Jaarplan dekenberaad 2021

Jaarplan dekenberaad 2020

Jaarverslag dekenberaad 2019 met bijlage