Herziene leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken 2021

 

 

 

HERZIENE LEIDRAAD VERDELING VERGOEDING

BIJ OPVOLGING IN TOEVOEGINGSZAKEN 2021

 

De deken wordt geregeld geconfronteerd met verzoeken van advocaten om bemiddeling bij de verdeling van vergoedingen na het overnemen van civiele en strafzaken in de toevoegingspraktijk.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, zoals de oplegging van nieuwe eigen bijdragen bij opvolging en veranderende opvattingen over de redelijkheid van de tot nu bestaande praktijk, is de leidraad met ingang van 1 juli 2021 als volgt herzien.

Deze alhier te downloaden leidraad, vastgesteld door het dekenberaad, bevat de uitgangspunten voor de beoordeling van geschillen over deze problematiek door de lokale deken.

Het staat advocaten uiteraard vrij om in afwijking van deze leidraad onderlinge afspraken te maken, maar in geval van een geschil zal de leidraad voor de deken leidend zijn bij bemiddeling.

 

Terug naar het nieuws-overzicht