Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Stagiaires (1 december 2014)

 

http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/richtlijn-arbeidsvoorwaarden-stagiaires-incl-salarissen