Samenstelling Raad van de ORDE

 

De samenstelling van de raad van de orde in het arrondissement Oost-Brabant is:

- mr. J.F.C. (Jan Frederik) Schnitzler
  deken - commissie strafrecht

- mr. J.Th.M. (Joost) Diks
  waarnemend deken - secretaris - Noodfonds - contactcommissie civiel

- mevrouw mr. S.R.A. (Solange) Drieshen
  commissie bestuursrecht - kwaliteit - stagiaires

- mr. J. (Joris) Geuze
  contactcommissie personen- en familierecht - commissie Wvggz - opleidingen

- mevrouw mr. C.P. (Charlotte) Posthuma
  commissie strafrecht - BBOB - communicatie

- mr. R.G. (Robbert) Roeffen
  penningmeester - commissie insolventie

- mr. A.J.G. (Twan) van Strien
  personeel - commissie gefinancierde rechtsbijstand - BalieWebbies


De adjunct-secretaris van de raad van de orde is mevrouw mr. A. (Amke) de Visser.

 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Deken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging toezicht advocatuur Oost-Brabant

Besluit machtiging toezicht advocatuur 2016