Alhier kunt u de Beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk downloaden.