BELEIDSREGEL BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING

ADVOCATUUR oost-brabant

 

Op 23 januari 2024 heeft de deken de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 vastgesteld. Deze is met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 in werking getreden. Onder andere de volgende overtredingen kunnen bestuursrechtelijk gehandhaafd worden:

  1. Het niet voldoen aan de inlichtingenplicht (artikel 5:20 Awb) zoals het niet tijdig indienen van de CCV-opgave individueel, het niet tijdig indienen van de CCV-opgave kantoor en het niet tijdig indienen van de financiële  kengetallen.
  2. Het niet voldoen aan Wwft-verplichtingen (o.a. opleiding, cliëntonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties).
  3. Het niet hebben van kantoorspecifiek risicobeleid Wwft.
  4. Het niet voldoen aan de verplichting tot deelname aan kwaliteitstoetsen en het niet voldoen aan de verplichting tot registratie op ten minste één rechtsgebied.

De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 is hier te vinden en bijlage I bij Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 hier.