patroonscursus

Conform artikel 3.6 van de Verordening op de advocatuur kán de raad van de orde de goedkeuring aan de stage en het patronaat onthouden indien de beoogd patroon geen cursus of opleiding voor patroons heeft gevolgd. De raad is van oordeel dat het volgen van deze opleiding zinvol is, ook voor advocaten die al eerder stagiaires hebben begeleid en heeft als beleid vastgesteld dat goedkeuring aan het patronaat zal worden onthouden indien de beoogd patroon niet ofwel de cursus c.q. opleiding heeft gevolgd, ofwel zich onvoorwaardelijk bereid heeft verklaard de cursus c.q. opleiding binnen 6 maanden na goedkeuring van het patronaat te volgen.

 

Aanbieding patroonscursus in bureau orde van advocaten Oost-Brabant

Voor de eerste maal vond - tegen een gereduceerd tarief voor onze balie - op 30 april 2015 in het bureau van de orde de eerste patroonscursus van Dialogue plaats. De deelnemers, waaronder diverse (oud)leden van de raad van de orde, waren zeer enthousiast.

Inmiddels wordt de patroonscursus diverse malen per jaar georganiseerd. 

Het organiseren van de patroonscursus in ons bureau van de orde levert een aanzienlijke besparing op voor onze balieleden. Normaliter kost de patroonscursus € 749,-- exclusief BTW. De cursus kan in ons bureau worden georganiseerd voor € 561,75 exclusief BTW. De cursus levert u 6 PO-punten op.

 
Programma:

09.00 – 09.30 Ontvangst

09.30 – 10.00 Opening en introductie, inventarisatie persoonlijke leerdoelen

10.00 – 10.30 De rol van de patroon in de nieuwe beroepsopleiding advocaten

10.30 – 11.15 Beroepsopleiding advocatuur nieuwe stijl

11.15 – 11.30 Pauze

11.30 – 12.15 Demonstratie van de leeromgeving

12.15 – 13.00 Portfolio en competenties

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Ontwikkelfasen van de jurist

14.30 – 15.00 Coachingsstijlen

15.00 – 15.15 Pauze

15.15 – 15.45 Generatie Y en de motivatie van professionals

15.45 – 16.00 Best practice patroons

16.00 – 16.30 Gespreksvaardigheden en feedback

16.30 – 17.00 Afronding, terugkoppeling naar persoonlijke leerdoelen, vaststellen persoonlijke voornemens en opstellen van concrete actieplannen

 

Mocht u (opnieuw) patroon willen worden en nog geen patroonscursus hebben gevolgd en wilt u van deze aanbieding gebruik maken, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te zenden aan info@advocatenorde-oostbrabant.nl

U ontvangt dan nader bericht voor welke cursusdatum u kunt worden ingeschreven.