Stageverslag ADVOCAAT-STAGIAIRES

 

Voor stagiaires die zijn gestart met de (oude) beroepsopleiding t/m september (najaarscyclus 2020):

Alhier kan de patroon het blanco stageverslag downloaden. Na invulling daarvan en het bijvoegen van de vereiste bijlagen, dient de patroon het verslag aan het bureau van de orde van advocaten Oost-Brabant te zenden via info@advocatenorde-oostbrabant.nl.  

Vanuit het bureau zijn de patroon en de stagiaire geïnformeerd omtrent de datum van inlevering van het stageverslag. 

 

Voor stagiaires die zijn gestart met de (nieuwe) beroepsopleiding vanaf maart (voorjaarscyclus) 2021:

Alhier kan de patroon het blanco stageverslag downloaden. Na invulling daarvan en het bijvoegen van de vereiste bijlagen, dient de patroon het verslag aan het bureau van de orde van advocaten Oost-Brabant te zenden via info@advocatenorde-oostbrabant.nl.

Vanuit het bureau zijn de patroon en de stagiaire geïnformeerd omtrent de datum van inlevering van het stageverslag.

 

Ondernemer-stagiaires

De patroons van ondernemer-stagiaires ontvangen het in te vullen stageverslag via het bureau van de orde.