Samenstelling College van Afgevaardigden

De samenstelling van het College van Afgevaardigden in het arrondissement Oost-Brabant is sinds 23 maart 2018:

Leden

Plv. leden

Mr. E.A. (Sander) Leeman

 Mw. mr. V.P.H.M. (Vera) van Buggenum

Mw. mr. A. (Amke) de Visser

Mw. mr. D.D. (Dagmar) Dielissen-Breukers

Mr. J.Th.M. (Joost) Diks

Mr. A.D. (Ton) van den Biezenbos

Mr. S.R. (Sander) Baetens

 

 

Binnen het College van Afgevaardigden bestaat de navolgende portefeuilleverdeling:

  1. Portefeuille Financiën: mw. mr. Dagmar Dielissen-Breukers.
  2. Portefeuille Opleidingen: mr. Joost Diks en mw. mr. Amke de Visser..
  3. Portefeuille Kwaliteitsbevordering: mr. Sander Baetens en mw. mr. Vera van Buggenum.
  4. Portefeuille Gefinancierde rechtsbijstand: mr. Ton van den Biezenbos en mr. Sander Baetens.
  5. Portefeuille Toekomstvisie orde/imago/tuchtrecht/governance: mr. Sander Leeman en mw. mr. Dagmar Dielissen-Breukers.
  6. Portefeuille KEI / ICT: mr. Sander Leeman.
  7. Portefeuille Strafrecht / ZSM: mr. Ton van den Biezenbos en *mr. Jan Frederik Schnitzler (deken - * geen lid van het CvA)
  8. Diversen: *Mw. Inge Minkenberg (adjunct-secretaris - * geen lid van het CvA).