Dekenberaad

De elf lokale raden van toezicht zijn op grond van de Advocatenwet belast met het toezicht binnen het eigen arrondissement. Voorzitter van die lokale raad van toezicht is de lokale deken. Sinds het bestaan van de Nederlandse Orde van Advocaten komen de lokale dekens periodiek bijeen om onder meer ontwikkelingen op het gebied van het toezicht met elkaar te bespreken.

Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.