UITSCHRIJVING TABLEAU

Als u de advocatuur (tijdelijk) wilt verlaten, kunt u uw schrappingsverzoek indienen via Mijn Orde: https://mijnorde.advocatenorde.nl/.

In Mijn Orde kijkt u bij 'Mijn gegevens' en dan op het tabblad 'Wijzigingen'.
U kunt uw schrappingsverzoek alleen per direct of een datum in de toekomst in laten gaan.

 

EINDEVALUATIEGESPREK

U gelieve - alvorens u zich laat uitschrijven - u (telefonisch) contact op te nemen met het bureau van de orde van advocaten 's-Hertogenbosch via 073-6911786 voor het inplannen van een zogenaamd eindevaluatiegesprek met de deken en de adjunct-secretaris.

Een dergelijk gesprek wordt gevoerd met iedere advocaat die de advocatuur verlaat. 

Bij het eindevaluatiegesprek wordt o.a. het volgende besproken: 

Afwikkeling praktijk, archief, (uitlooprisico) beroepsaansprakelijkheidsverzekering, opleidingspunten (certificaten meenemen bij het gesprek), stichting derdengelden, toekomstige bereikbaarheid, etc. Tevens kunt u bij dat gesprek uw advocatenpas inleveren.

Het bureau van de orde is bereikbaar via 073-6911786 of algemeen@ova-denboschl.nl 

 

UITSCHRIJVING BIJ RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND

Advocaten stellen vaak de vraag hoe de uitschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand dient te gebeuren.

Onderstaande informatie is afkomstig van de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org:

Als u zich als advocaat laat schrappen van het tableau, dan is het niet nodig dit formulier te gebruiken. De Raad heeft een koppeling met BAR- beheer van de Nederlandse orde van advocaten. Na ontvangst van het bericht van de schrapping van het tableau, schrijft de Raad u bij de Raad uit. Na schrapping blijft u toegang houden tot Mijn RvR voor het declareren van aan u afgegeven toevoegingen.

Houdt u er rekening mee dat u na uw schrapping geen wijziging meer kunt doorgeven van uw kantooradres en e-mailadres, niet via BAR-beheer en niet via de Raad.

Als u na uw schrapping nog toevoegingen bij de Raad declareert, worden de rekening-courantoverzichten verstuurd naar het laatst bekende adres bij BAR. Dit geldt ook voor vaststellingen die eventueel per post naar u toegezonden worden. Ook e-mailnotificaties voor Mijn RvR (bij het nemen van een besluit op een via Mijn RvR ingediend verzoek om vergoeding en bji het sturen van het nieuwe wachtwoord voor toegang tot Mijn RvR na verzoek via de functie 'wijzigen wachtwoord') worden verstuurd naar het laatst bekende e-mailadres in BAR.

Wilt u uw adresgegevens wijzigen, doe dit dan vóór u zich laat schrappen van het tableau.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ons bureau van de orde via 073-6911786 of algemeen@ova-denbosch.nl.

Met vriendelijke groet,

Inge Minkenberg,

adjunct-secretaris