Wwft (2018)

 

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet is een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 16 januari 2019 uniform toezichtbeleid vastgesteld.

De tekst van de beleidsregel wordt hierbij gepubliceerd.

Beleidsregel Toezicht Wwft 2018

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018

 

Tevens zijn voorbeelden gemaakt van risicobeleid (kleine kantoren / middelgrote kantoren en grote kantoren) dat gebruikt kan worden bij het opstellen van risicobeleid als bedoeld in de beleidsregel. U kunt daartoe klikken op onderstaande links:

Risicobeleid kleine kantoren

Risicobeleid middelgrote kantoren

Risicobeleid grote kantoren